De Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid

De Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid

De Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (de commissie) bestaat uit specialisten op het gebied van vliegtuiggeluid, onder voorzitterschap van Huib Eversdijk. De commissie is ingesteld om duidelijkheid te scheppen in de discussie over het handhaven van geluidnormen voor vliegtuigen in het buitengebied bij Schiphol.

Op deze website kunt u de voortgang van het onderzoek van de commissie volgen.

Nieuws:

03 07 2006
De commissie is- na de definitieve afronding van het onderzoek- per 1 juli 2006 ontbonden.
26 06 2006
Brief Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid

De doelstelling is om één eenduidig systeem te ontwikkelen om de hoeveelheid geluid te bepalen ten behoeve van de handhaving. De commissie zal niet bepalen hoeveel geluid er mag worden gemaakt en zal ook niet bepalen wat voor maatregelen getroffen moeten worden indien er meer geluid wordt gemaakt dan is afgesproken.

Hiermee zal de discussie rond het vliegtuiggeluid niet zijn afgelopen, omdat omwonenden altijd minder geluid zullen willen horen en de luchtvaartmaatschappijen altijd meer zullen willen vliegen. Maar er kunnen wel afspraken worden gemaakt.

De commissie is onafhankelijk en laat zich voorlichten door alle betrokken partijen, zoals overheden, milieugroeperingen en luchtvaartindustrie. Op basis van alle informatie zal de commissie bepalen hoe vliegtuiggeluid het meest objectief kan worden bepaald en hoe dit kan worden gehandhaafd. Voor de ontwikkeling van het systeem zal de commissie aan geen van de betrokken partijen en belangen de voorkeur geven.